Project Management

Comptem amb gran experiència en el desenvolupament integral dels projectes que defineixen la teva edificació industrial, tant des del punt de vista legal i normatiu per a complir amb els requisits municipals i sectorials, com des del punt de vista d’innovació, optimització i definició de les solucions tècniques que donen resposta a les teves necessitats: Urbanització, Estructura, Obra Civil, Instal·lacions, Logística, Integració de processos industrials

Avantprojecte i predimensionament econòmic

Projecte bàsic per a sol·licitud de llicència d’obres

Projecte tècnic contra incendis

Projecte de llicència ambiental de l’activitat

Projectes executius i la seva coordinació

Legalització d’instal·lacions

Certificacions en eficiència energètica i sostenibilitat

Gestió i seguiment de les tramitacions davant les entitats corresponents.

Fem realitat el teu projecte immobiliari

Sabem el complex que resulta aixecar un projecte immobiliari rendible. Et portem de la mà perquè aconsegueixis el que tens al cap ràpidament i amb total seguretat.